"; } // form + tabel echo ""; echo ""; // naam echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // button echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Naam:
 
Adres: / Postcode:
   
 
Plaats:
 
Provincie:
 
E-mail adres:
 
Telefoon:
 
Graag een offerte voor:
 
Bericht: (Vraag of omschrijving)
 
 
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Ingevulde offerte\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_post['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Onderwerp: " . $_post['onderwerp'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_post['mail'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_post['Tel'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . $_post['adres'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Postcode: " . $_post['postcode'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Plaats: " . $_post['plaats'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Provincie: " . $_post['provincie'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_post['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spam protectie // ------ $headers = "From: " . $_post['naam'] . " <" . $_post['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_post['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_post['onderwerp']); // Verwijder \n $_post['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_post['onderwerp']); // Verwijder \r $_post['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_post['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, $_post['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "

Uw aanvraag is verstuurd

"; echo "

Bedankt uw vraag. U zult spoedig een antwoord "; echo "van ons krijgen.

"; echo "

We nemen alle aanvragen serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie "; echo "die we binnen krijgen. Uw e-mail adres zal door ons nooit aan derden worden verstrekt.

"; } ?>